Skip to content

Daya Mahasiswa Sunda (DAMAS)

Daya Mahasiswa Sunda nyaéta organisasi mahasiswa Sunda nu diadegkeun di Bandung tanggal 14 Oktober 1956. Pupuhu munggaranna nyaéta Hidayat (Hidajat) Wiradikarta. Tujuanna nyaéta sangkan pamuda Sunda “ngangkat harkat darajat Ki Sunda pikeun kajembaran bangsa Indonesia”. Teu mibanda “pretensi sukuisme, iwal ti mangrupa motivasi nu luhung inteléktual Sunda pikeun ngagelarkeun generasi séké sélér Sunda sina aub dina perjuangan jeung pangwangunan geusan nanjeurkeun bangsa katut nagara”.

Ti taun 1967, dibentuk pangurus puseur jeung pangurus cabang nu dipilih dina rapat anggota. Pangurus cabang aya di daérah tingkat II di Jawa Barat jeung di DKI Jakarta. Pangurus puseur aya di Bandung nu kantorna babarengan jeung Cabang Kodya Bandung, Jalan Lengkong Besar 67, Bandung. Pangurus Puseur dipilih ku wakil-wakil cabang dina rapat nu disebut Sawala Luhung. Lilana kapangurusan dua taun. Nu munggaran kapilih jadi Pupuhu Pangurus Puseur nyaéta Mumu Sutisna (1967-1969). Alumni mimitina kagabung dina Korps Pangaping DAMAS, tapi taun 1999 diganti jadi Korps Alumni DAMAS, disingget jadi KADAMAS.

Kagiatan DAMAS disusun jeung disarungsum dina Gurat-Gurat Badag Paguyuban nu ngawengku widang kamahasiswaan, kamasarakatan, pangwangunan jeung kabudayaan. Kagiatan rutin dina widang kamahasiswaan nyaéta Latihan Kepemimpinan, Seminar Kamasarakatan jeung Kabudayaan. DAMAS ogé ngayakeun bakti sosial. DAMAS ngamajukeun konsep pangwangunan daerah ka Pemda Jabar. Dina widang kasenian, DAMAS unggal dua taun ngayakeun Pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran. Loba alumni DAMAS nu mibanda kalungguhan nu penting di lingkungan Pemda Jabar.

 

Sumber : Wikipedia
 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buka Chat
1
Ingin Info Lebih Lanjut ?
HELPDESK LKPS
Sampurasun ...

Silahkan klik "Buka Chat" dan sampaikan jika ada pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut seputar LKPS X | 2023, dan kami akan segera merespon chat Anda.

Salam,
HELPDESK LKPS +62-822-4001-5868
Div. Humas - Panitia LKPS X | 2023.